Cora Imobiliare: Agentia Imobiliara Numarul 1 in Judetul Dambovita
Suna acum la 0723 138 757 8am - 8pm Sau foloseste formularul de contact
Prima pagina Dictionar imobiliar

Dictionar imobiliar

In aceasta sectiune va prezentam termeni folositi frecvent in domeniul imobiliar.

Dictionar Imobiliar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Litera: C

 1. Cadastre de specialitate

  Subsisteme de evidentã si inventariere sistematicã din punct de vedere tehnic si economic a bunurilor imobile, specifice unor domen… vezi definitie.

 2. Cadastru

  Sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea, reprezentarea pe ha… vezi definitie.

 3. Capacitate de folosinta a persoanei fizice

  Expresie ce desemneaza aptitudinea individului de a avea drepturi si obligatii. Prin acest concept se exprima calitatea omului de a fi subiect de drept sau. In alti termeni, aptitudinea sa de a fi titular de drepturi si obligatii.

 4. Capacitate de folosinta a persoanei juridice

  Aptitudinea generala si abstracta a persoanei juridice de a avea drepturi si obligatii care se circumscriu scopului avut in vedere la infiintarea ei. Este inalienabila.

 5. Carte funciara

  Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea, reprezentarea p… vezi definitie.

 6. Categorie de folosinta a terenului

  Caracterizare codificatã din punct de vedere al destinatiei terenului în functie de scopul pentru care este utilizat (agricol, silvic, construcþii, cãi de comunicatii, exploatare minierã, etc.)

 7. Certificat de mostenitor

  Este un titlu în temeiul căruia persoana pentru care s-a emis face dovada calităţii sale de moştenitor. Este reglementat de Legea n… vezi definitie.

 8. Certificatul de Urbanism (C.U.)

  Certificatul de Urbanism este un act public emis de Autoritatile administratiei publice locale, prin care se fac cunoscute sol… vezi definitie.

 9. Clauza contractuala

  Stipulatie inclusa de parti, in virtutea principiului libertatii conventiilor, in continutul contractului lor.

 10. Codificare cadastrala

  Operatiunea prin care se atribuie numere identificatoare (coduri) de recunoastere unicã a corpurilor de proprietate în raport cu proprietarul.

 11. Coeficientul de Utilizare al Terenului (C.U.T.-ul)

  Exprima raportul dintre Suprafata Construita Desfasurata a tuturor nivelurilor (SD) si suprafata terenului (S).

 12. Comunitate de bunuri

  Conform art.30 C.Fam., bunurile dobandite in timpul casatoriei intra sub incidenta comunitatii de bunuri, adica se prezuma ca sunt bunu… vezi definitie.

 13. Concesiune

  O convenţie între stat şi concesionar prin care ultimul capătă dreptul de a exploata terenuri petroliere, miniere, întreprinderi etc. aparţinând … vezi definitie.

 14. Constructie

  O proprietate sau o parte dintr-o proprietate construitã cu o utilizare distinctã pentru proprietar, care apartine unei persoane sau mai multor … vezi definitie.

 15. Contract

  Act juridic civil constând în acordul de voinţă între două sau mai multe persoane, încheiat în scopul de a crea, modifica sau stinge între ele drep… vezi definitie.

 16. Contractul de antrepriza

  Este un contract care se încheie între antreprenor (meseriaş, întreprinzător), care se obligă să execute pe riscul său o anumită lu… vezi definitie.

 17. Contractul de comision

  Este contractul prin care o persoană (comisionar) se obligă să săvârşească pe numele său, dar pe cheltuiala altei persoane (comitent)… vezi definitie.

 18. Contractul de comodat

  Un contract încheiat între comodant şi comodator în baza căruia primul remite spre folosinţă temporară celui din urmă un lucru cu obli… vezi definitie.

 19. Contractul de donatie

  Este un contract prin care o persoană numită donator transferă irevocabil dreptul său de proprietate asupra unui sau mai multor bunuri… vezi definitie.

 20. Contractul de intretinere

  Este un contract translativ de proprietate, prin care o persoană transmite unul sau mai multe bunuri determinate, ori o sumă de ba… vezi definitie.

 21. Contractul de locatiune

  Un contract în baza căruia o persoană numită locator se obligă să asigure altei persoane numită locatar (chiriaş) folosinţa integral… vezi definitie.

 22. Contractul de mandat

  Contract prin care o persoana, numită mandatar, se obligă să încheie acte juridice pe seama unei alte persoane, numită mandant, pe care… vezi definitie.

 23. Contractul de renta viagera

  Contract prin efectul caruia o persoana numita credirentier, instraineaza un bun sau plateste o suma de bani (numita capital) ca… vezi definitie.

 24. Contractul de schimb

  Este un contract prin care părţile îşi dau (transmit) reciproc proprietatea unui lucru pentru alt lucru (art. 1405, Codul civil).

 25. Contractul de sublocatiune

  Acord de vointe in temeiul caruia locatarul care a dobandit folosinta temporara a unui bun pe baza unui contract de locatiune subinchiriaza acel bun unui tert (sublocatar) care se obliga sa plateasca chirie.

 26. Contractul de vanzare-cumparare

  Este un contract prin care una din părţi (vânzătorul) transferă proprietatea unui bun al său asupra celeilalte părţi (cumpăr… vezi definitie.

 27. Corp cladire

  Parte componentã a unei clãdiri, delimitatã dupã urmãtoarele criterii:

  • sistemul arhitectonic si constructiv determinat de fatade si mate… vezi definitie.
 28. Corp de proprietate

  Una sau mai multe parcele alipite, aparþinând aceluiasi proprietar.

Cunosti valoarea imobilului tau? Suna acum la 0723 138 757 si afla pretul imobilului tau

Logo_big

Vezi_oferta

Cautam colaboratori pentru agenție imobiliara!

» Program flexibil

» Comision atractiv

» Necesar mijloc auto

» Cunoștințe minime pe calculator

» Fără experiența în domeniu

» Posibilitatea de a-ți crea relații de calitate cu oameni de success

Ce o să faci în calitate de consultant imobiliar?

» O să identifici și o să evaluezi imobile pentru listare

» O să intermediezi proprietăți pentru vânzare

» O să mergi la vizite și întâlniri cu potențialii clienți

Contact: 0723.138.757